VITIMOB – Médias

23 mai 2019 - Elmon.cat

« L'OLIVERA vol mostrar que la viticultura també és un mitjà per a la integracio social »

30 mai 2019 - rtvvilafranca.cat

« El projecte de cooperacio per la innovacio VITIMOB s'ha presentat a Vilafranca »

Projets
Langues